НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО“

 
За да се включите в Специализираното изложение ОБЩИНСКО ЕКСПО`2021 като ИЗЛОЖИТЕЛ е необходимо да изтеглите съответната ЗАЯВКА.

Попълнените и подписани Заявки се изпращат на посочените в тях координати за контакт с НСОРБ-Актив.

Разпределението на откритите и закритите изложбени площи ще става по реда на постъпване на Заявките. При интерес към конкретна изложбена площ от повече от един Изложител, предимство ще има този, чиято писмена заявка е постъпила първа.


Изложбени площи
 
                                         
 
 
Заявка за участие на бизнеса            Заявка за участие на общините
 
 
Достъпът на представителите на фирмите до Изложението и форумите от програмата на Събитието ще става при следните ограничения и мерки:
  • Участие на представители на фирмите в Изложението – до 4 (четири) представители от фирма.
  • Лицата трябва да отговарят на изискванията в т. I.23 на Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. - ваксинирани или преболедували COVID-19, отрицателни резултат от PCR тест направен до 72 часа преди събитието или бърз антигенен тест - до 48 часа преди събитието.

Проверката валидността на документите за здравния статус ще се извърши сутринта на 19 септември (неделя). Лицата с валидни документи ще получат бадж за достъп до Изложението. На откритите изложбени площи едновременно могат да присъстват до 4 представители на фирмата с потвърдено право на достъп, на закритите изложбени площи едновременно могат да присъстват до 2 представители на фирмата с потвърдено право на достъп.